ส่งตรวจ

สามขั้นตอนง่ายๆในการส่งตรวจ

1
มาตรฐาน ISO 15189

เก็บตัวอย่างและกรอกใบสั่งตรวจ

นำตัวอย่างบรรจุลงในหลอดเฉพาะสำหรับการตรวจแต่ละชนิด และกรอกรายละเอียดลงบนใบสั่งตรวจ

2

แจ้งศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์

แจ้งผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือ Line เพื่อนัดหมายการรับตัวอย่าง

3

รับผลการตรวจ

เมื่อการตรวจวิเคราะห์เสร็จสิ้น สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ได้ทันทีในส่วนของสมาชิก

สมาชิก

การเก็บตัวอย่างจากเลือด

1. เจาะเลือดปริมาณ 3-5 ซีซี
2. บรรจุในหลอดปราศจากเชื้อที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด sodium หรือ lithium heparin (จุกสีเขียว) พลิกคว่าหงายเบาๆ 10 ครั้ง
3. กรอกรายละเอียด ในใบสั่งตรวจให้ครบถ้วน
4. นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในกระเป๋าเก็บความเย็น ห้ามแช่แข็ง

การเก็บตัวอย่างจากนํ้าครํ่า

1. เจาะนํ้าครํ่า ปริมาณ 20 ซีซี
2. บรรจุใส่หลอด heparin (จุก สีเขียว) หรือ plain tube ที่ ไม่มีสารอื่นเจือปน หรือ sterile tube แล้วปิดฝาจุกให้แน่นหรือพันด้วย parafilm
3. กรอกรายละเอียดในใบสั่งตรวจให้ครบถ้วน
4. นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในกระเป๋าเก็บความเย็น ห้ามแช่แข็ง

การเก็บตัวอย่างจากชิ้นเนื้อ

1. ติดต่อศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์เพื่อขอรับ culture-media tube
2. ตัดชิ้นเนื้อรกปริมาณ 15-30 กรัม ใส่ tube ที่เตรียมไว้ให้
3. กรอกรายละเอียดในใบสั่งตรวจให้ครบถ้วน
4. นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในกระเป๋าเก็บความเย็น ห้ามแช่แข็ง

การเก็บตัวอย่าง MGC-NIPS

1. เก็บตัวอย่างเลือดหญิงตั้งครรภ์ 10 ซีซี
2. ใส่ Tube ที่เตรียมให้ (Streck tube) พลิกหลอดควํ่าหงายเบาๆ 10-15 ครั้ง เพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัว
3. กรอกข้อมูลในใบสั่งตรวจและให้ผู้รับบริการลงนามในคำยินยอม
4. นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในกระเป๋าเก็บความเย็น ห้ามแช่แข็ง

การเก็บตัวอย่าง MGC-NU

1. เก็บเซลล์ตัวอ่อนปริมาณ ดังนี้
    -อายุ 3 วัน จำนวน 1-2 เซลล์
    -อายุ 5 วัน จำนวน 5-10 เซลล์
2. ใส่เซลล์ลงในหลอดพิเศษที่เตรียมไว้ให้
3. กรอกข้อมูลในใบสั่งตรวจให้ครบถ้วน
4. นำส่งห้องปฏิบัติการโดยบรรจุในกระเป๋าเก็บความเย็น ห้ามแช่แข็ง

การเก็บตัวอย่าง MGC-CMA